Kết quả quay số khảo sát khách hàng năm 2021

Hiện nay với nhu cầu mở rộng thị trường và nhằm phục vụ tốt hơn khách hàng hiện tại, iaeCanada tiến hành một cuộc khảo sát gồm 8-10 câu hỏi.

Sau khi tham gia khảo sát, các bạn có cơ hội nhận được 100% phí thi IELTS tại IDP hoặc BC (áp dụng cho tất cả địa điểm thi tại Việt Nam hoặc Canada).

Lưu ý:

 • Tên người đăng ký thi phải trùng khớp với tên và thông tin người đã tham gia khảo sát. Chúng tôi sẽ ko hỗ trợ việc chuyển nhượng phần thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Giải thưởng sẽ được quay số trên hệ thống quay số tự động tren https://wheelofnames.com/.
 • Để đảm bảo tính công khai và minh bạch cho việc quay thưởng, chúng tôi sẽ ghi hình lại toàn bộ quá trình quay số.

Cập nhật kết quả quay số ngay bên dưới nhé cả nhà.

Kết quả đợt 1: 

 • Thời gian diễn ra: 1/2/2021 – 4/4/2021
 • Thời gian quay số: 5/4/2021.

Kết quả đợt 2: 

 • Thời gian diễn ra: 5/4/2021 – 6/6/2021
 • Thời gian quay số: 7/6/2021.

Kết quả đợt 3: 

 • Thời gian diễn ra: 7/6/2021 – 8/8/2021
 • Thời gian quay số: 10/8/2021.

Kết quả đợt 4: 

 • Thời gian diễn ra: 11/8/2021 – 10/10/2021
 • Thời gian quay số: 26/10/2021.