Đại học Yorkville

p

Giới thiệu chung

Đại học Yorkville là trường đại học tư được thành lập năm 2003 tại New Brunswick, Canada. Trường đại học nhận những sinh viên đầu tiên vào mùa thu năm 2004 cho các chương trình được cung cấp tại Fredericton, New Brunswick, vào thời điểm đó là cơ sở duy nhất trực thuộc Đại học Yorkville. Kể từ đó, trường đại học đã thành lập các cơ sở truyền thống tại Concord, Ontario và Vancouver, British Columbia. Đại học Yorkville là trường đại học tư được thành lập năm 2003 tại New Brunswick, Canada. Trường đại học nhận những sinh viên đầu tiên vào mùa thu năm 2004 cho các chương trình được cung cấp tại Fredericton, New Brunswick, vào thời điểm đó là cơ sở duy nhất trực thuộc Đại học Yorkville. Kể từ đó, trường đại học đã thành lập các cơ sở truyền thống tại Concord, Ontario và Vancouver, British Columbia.

Vị trí

  • Fredericton
  • Toronto
  • Vancouver

Vị trí

2000, Steeles Avenue West, Vaughan, Ontario, L4K 4N1, Ca-na-đa

Ngành học nổi bật

i

Yêu cầu đầu vào

Phí ghi danh

$75 

Điểm khác biệt

Tuy là trường đại học, nhưng Yorkville cung cấp nội dung học rất sát với thực tiễn, giúp cho sinh viên tìm và làm việc dễ hơn, nhanh tiếp thu và phát triển hơn.

 

Học phí trung bình

20,000 CAD/ năm

Thời gian xét hồ sơ

1-2 tuần

Đánh giá trường học

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay