Đại học Toronto

p

Giới thiệu chung

Được thành lập vào năm 1827, đại học Toronto đã phát triển thành tổ chức hàng đầu của Canada về học tập, khám phá và sáng tạo tri thức. Trườngi tự hào là một trong những trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu hàng đầu thế giới, được thúc đẩy để phát minh và đổi mới.
Sinh viên của trường có cơ hội học hỏi và làm việc với các nhà lãnh đạo tư tưởng ưu việt thông qua mạng lưới giảng viên, cựu sinh viên và đối tác đa ngành của chúng tôi giảng dạy và nghiên cứu.

Những ý tưởng, đổi mới và hành động của hơn 560.000 sinh viên tốt nghiệp tiếp tục có tác động tích cực đến thế giới.” “Được thành lập vào năm 1827, đại học Toronto đã phát triển thành tổ chức hàng đầu của Canada về học tập, khám phá và sáng tạo tri thức. Trườngi tự hào là một trong những trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu hàng đầu thế giới, được thúc đẩy để phát minh và đổi mới.
Sinh viên của trường có cơ hội học hỏi và làm việc với các nhà lãnh đạo tư tưởng ưu việt thông qua mạng lưới giảng viên, cựu sinh viên và đối tác đa ngành của chúng tôi giảng dạy và nghiên cứu.

Những ý tưởng, đổi mới và hành động của hơn 560.000 sinh viên tốt nghiệp tiếp tục có tác động tích cực đến thế giới.

Vị trí

  • St. George
  • Mississauga
  • Scarborough

Vị trí

Toronto, Ontario, M5S, Ca-na-đa

i

Yêu cầu đầu vào

IELTS 6.5

Phí ghi danh

$90

Điểm khác biệt

University of Toronto là trường đại học top 1 tại Canada

Học phí trung bình

45,000 CAD/ 1 năm

Thời gian xét hồ sơ

2-3 tháng

Đánh giá trường học

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay