Cao đẳng BCIT

p

Giới thiệu chung

BCIT cung cấp các khóa học thực tiễn cho khoảng gần 50 000 học sinh bản xứ và quốc tế. Trường cũng làm việc trực tiếp với các đối tác ngành, đào tạo và cung cấp những người khuyên mang tính chuyên môn để mang lại các ý tưởng mới đến thị trường.

Vị trí

  • Burnaby
  • Downtown
  • Marine
  • Aerospace Technology
  • Annacis island

Vị trí

1608, Cliveden Avenue, Delta, British Columbia, V3M 6P1, Ca-na-đa

i

Yêu cầu đầu vào

IELTS 6.0
Điểm trung bình lớp 12 trên 6.5

Phí ghi danh

$95

Điểm khác biệt

Có rất nhiều câu lạc bộ cho sinh viên tham dự với nhiều chủ đề khác nhau. Các câu lạc bộ này được trường tài trợ quĩ hàng năm, giúp các bạn có thể sử dụng sở thích để xây dựng nên kinh nghiệm có ích cho bản thân.

Học phí trung bình

$19000CAD/năm/2 kỳ

Thời gian xét hồ sơ

2-4 tuần

Đánh giá trường học

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay