Hội thảo hồ sơ định cư Canada diện Express-Entry

Hội thảo hồ sơ định cư Canada theo diện Express-Entry

Buổi Hội thảo định cư HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Luật sư sẽ cung cấp các thông tin gì trong buổi hội thảo?

– Cách để tránh các lỗi thông thường, sự chậm trễ trong quá trình thực hiện hồ sơ, và các giấy tờ cần thiết để nộp;

– Chiến lược tốt nhất khi làm việc với hồ sơ EE;

– Phần Hỏi và Đáp với các trường hợp cụ thể.

THAM GIA NGAY!