Trị Liệu massage

Tổng Quan

Chương trình trị liệu Massage sẽ cung cấp cho bạn cả những kỹ năng trị liệu Massage cơ bản và nâng cao để trở thành một nhà trị liệu Massage thành công. Chương trình y tế cấp bằng nâng cao này sẽ nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và dạy cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để đánh giá, lập kế hoạch điều trị và thực hiện.

Công việc sau tốt nghiệp & mức lương trung bình

  • Registered Massage Therapist
  • Primary Healthcare Provider
  • Self Employed Practitioner

Yêu cầu đầu vào

  • Tốt nghiệp THPT lớp 12
  • IELTS 6.0

Học phí trung bình

$15,000 – $20,000

Đánh giá ngành học

Khóa học liên quan

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay