Thiết kế website

Tổng Quan

Trong bối cảnh các giao dịch thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ vũ bão như hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều cần có riêng cho mình một website. Ngành học thiết kế website mang đến cho học viên những kỹ năng chuyên môn về ngôn ngữ lập trình, cách xây dựng, thiết kế và tạo được một website và ứng dụng hoàn thiện. Ngoài ra, các chương trình này còn chú trọng vào tính tư duy và kỹ năng phân tích vấn đề, giúp cho người học có một cái nhìn toàn diện và có thể áp dụng ngay sau khi ra trường.

Công việc sau tốt nghiệp & mức lương trung bình

  • Front-end developer – C$59,340/ năm
  • Backend developer – C$75,092/ năm
  • Web designer – C$52,079/ năm
  • UI/UX designer – C$55,400/ năm

Nguồn: payscale.com

Yêu cầu đầu vào

  • Tốt nghiệp THPT lớp 12
  • IELTS 6.0

Học phí trung bình

C$15,000 – C$33,352

Đánh giá ngành học

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay