Hệ thống năng lượng & Khoa học hạt nhân

Tổng Quan

Hệ thống Năng lượng và Khoa học Hạt nhân đào tạo nhiều chương trình đại học ngành kỹ thuật và khoa học. Ngành học tập trung vào Kỹ thuật Hạt nhân và Điện hạt nhân, cho những bạn sinh viên có mong muốn nâng cao kiến thức và kĩ năng làm việc chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Hệ thống Năng lượng và Khoa học hạt nhân.

Công việc sau tốt nghiệp & mức lương trung bình

  • Viện nghiên cứu khoa học
  • Sở khoa học & công nghệ
  • Bệnh viện
  • Nhà máy điện hạt nhân
  • Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân
  • Trường Đại học

Yêu cầu đầu vào

  • Tốt nghiệp THPT lớp 12
  • IELTS 7.0

Học phí trung bình

C$32,000 – $35,000

Đánh giá ngành học

Khóa học liên quan

Tư Vấn Du Học Cùng iae Canada Ngay Hôm Nay