Chính sách quyền riêng tư

Tại iae Canada, chúng tôi xem trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này thông báo về phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình ghé thăm và tương tác với website của chúng tôi.

Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này và thỉnh thoảng truy cập lại trang web này để cập nhật những thay đổi mới nhất. Lưu ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi chính sách quyền riêng tư bất kỳ lúc nào. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

Loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng
Trang web sẽ tự động thu thập thông tin kỹ thuật về lượt truy cập của bạn:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
Chúng tôi sử dụng thông tin này theo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ của mình và/hoặc để liên hệ với bạn về dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm. Mục đích thu thập dữ liệu của chúng tôi gồm có:

  • Xem xét những yêu cầu của bạn trong quá trình viếng thăm trang web
  • Thu thập dữ liệu khi bạn có yêu cầu về dịch vụ và giải đáp những thắc mắc
  • Lưu trữ nội bộ
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ
  • Nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập trong kho lưu trữ của chúng tôi. Sau khi thu thập thông tin, chúng tôi có hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo việc sử dụng thông tin đúng mục đích như đã đề cập ở trên, iae Canada sẽ không sử dụng thông tin để buôn bán, cho tặng, hoặc trao đổi với các bên thứ ba.

Các quyền của người dùng

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, người dùng có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các quyền của quý khách. Các quyền của quý khách bao gồm:

Quyền truy cập – quý khách có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. quý khách cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này được cung cấp trong tài liệu này.

Quyền sửa đổi – Trong một số trường hợp nhất định, quý khách có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến quý khách và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do quý khách cung cấp do, ví dụ: các quy tắc của hãng hàng không và rằng sự thay đổi cụ thể đó có thể làm phát sinh chi phí.

Quyền phản đối – quý khách có quyền phản đối một số loại hình xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên “lợi ích hợp pháp” của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi đã triển khai một số biện pháp bảo mật kỹ thuật và có tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi đã áp dụng các chính sách để đảm bảo rằng nhân viên của mình (tất nhiên phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật) không sử dụng dữ liệu cá nhân khi không cần thiết. Các chính sách như vậy cũng đặt ra các tiêu chuẩn của chúng tôi khi chúng tôi ký hợp đồng với các nhà cung cấp hoặc giới thiệu các hệ thống CNTT mới trong các hoạt động của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Nếu chúng tôi cần thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong chính sách quyền riêng tư hiện hành, chúng tôi sẽ cập nhật trực tiếp tại trang web này với ngày cụ thể cho mỗi cập nhật mới nhất.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn chọn truy cập Trang web của chúng tôi, lượt truy cập của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và phân xử tranh chấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@iaeglobal.ca.

iae Canada
Địa chỉ: 2323 Yonge St #602, Toronto, ON M4P 2C9
Số điện thoại: (416) 322-9882